Kaninvaccin

Under våren brukar den smittsamma sjukdomen kaningulsot spridas bland de vilda kaninbestånden i landet. Och även våra tamkaniner riskerar att drabbas.

Nobivac Myxo-RHD är ett kombinationsvaccin för kaniner som ger skydd mot virussjukdomarna kaninpest (myxomatos) och kaningulsot (RHD). Båda dessa sjukdomar har hög dödlighet efter en mycket kort inkubationstid, 1-3 dygn. En ny variant av kaningulsot (RHDV2) har börjat sprida sig i södra Sverige, främst på sommarhalvåret. Vi erbjuder det dubbla kaninvaccinet som skyddar mot båda varianter av kaningulsot, detta vaccin ger kaninen skydd efter 14 dagar. Det rekommenderas att vaccinera utekaniner under senhösten/vintern, för att få ett gott skydd inför våren.

Trots att kaniner är det tredje vanligaste husdjuret i Sverige skyddas de inte alls lika rutinmässigt genom vaccination som hundar och katter. Din kanin är väl värd att skyddas – båda vaccin ska ges med 14 dagars mellanrum. Därefter ska kaninen revaccineras årligen för att upprätthålla skyddet.

Välkommen till oss med din kanin!