Spolmask hos katt

Hur smittas katter?

1 av 5 utekatter har spolmask. Den vanligaste orsaken är att katter äter små gnagare så som möss och råttor. Katter kan även smittas med spolmaskägg direkt från andra katter. Kattungar kan smittas via modersmjölken när de diar.

 

Hur vet jag när min katt behöver avmaskas?

Tecken på spolmaskinfektion:

 • Dålig tillväxt
 • Dålig pälskvalitet
 • Diarré och kräkningar
 • Bukighet
 • Maskar eller ägg i avföringen. Maskarna är 2-5 cm långa och spaghetti-liknande.

Om du är osäker på om din katt har mask ska du vända dig till din Jennyhill Djurklinik för hjälp.

Spolmask är en av de vanligaste parasiterna hos katt. De är gul-vita i färgen, långsmala och kan bli 2-5 cm långa. Katter smittas via avföring, små gnagare eller från modersmjölken.

Banminth vet. är ett receptfritt avmaskningsmedeln som är säkert och effektivt  för behandling av spolmask hos katt.

Kattens spolmask smittar inte till människor.

 

Vuxna katter

Vuxna katter ska avmaskas när de har tecken på spolmaskinfektion. Det räcker oftast med en behandling, men i vissa fall behöver behandlingen upprepas efter ca 14 dagar.

Katter som bara lever inomhus behöver som regel inte avmaskas.

 

Kattungar

Kattungar kan bli smittade av spolmask via modersmjölken. Kattungar kan behandlas med Banminth från 2 veckors ålder och därefter vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder.

Det är bra att avmaska kattmamman samtidigt som kattungarna vid första och andra avmaskningen (d.v.s. när kattungarna är 2 och 4 veckors gamla).

Spolmask hos hund

 

Hur smittas hundar?

3 av 100 hundar har spolmask. Den vanligaste orsaken är att hundar får i sig ägg eller larver från omgivningen.

Valpar smittas ofta redan i fosterstadiet eller via modersmjölken, och spolmaskinfektion hos valpar är därför mycket vanligt. 

Hur vet jag när min hund behöver avmaskas?

Tecken på spolmaskinfektion:

 • Dålig tillväxt
 • Dålig pälskvalitet
 • Trötthet
 • Diarré och kräkningar
 • Bukighet
 • Hosta och näsflöde hos valpar
 • Maskar eller ägg i avföringen. Maskarna är 3-10cm långa och spaghetti-liknande.

Om du är osäker på om din hund har mask ska du vända dig till Jennyhill Djurklinik för hjälp.

 

Spolmask är en av de vanligaste parasiterna hos hund. De är gul-vita i färgen, långsmala och kan bli 3-10 cm långa. Vuxna hundar smittas via avföring eller när de äter små gnagare. Valpar smittas i fosterstadiet eller från modersmjölken. Hundens spolmask kan smitta till människor.

Banminth vet. är ett receptfritt avmaskningsmedeln som är säkert och effektivt  för behandling av spolmask hos hund.

Vuxna hundar

Vuxna hundar ska avmaskas med Banminth när de har tecken på spolmaskinfektion. Det räcker oftast med en behandling, men i vissa fall behöver behandlingen upprepas efter ca 14 dagar.

 

Valpar

Valpar kan smittas av spolmask redan i fosterstadiet, eller via modersmjölken. Tiken kan bära på vilande spolmaskar även om hon inte visar några symptom på det. Spolmasken aktiveras under dräktigheten och överförs då till valparna. Valpar kan behandlas med Banminth från 2 veckors ålder och därefter vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder. Det är bra att behandla tiken samtidigt som valparna vid de två första behandlingarna (d.v.s när valparna är 2 och 4 veckors gamla).