PRIS

Det är svårt att ge en fast prisuppgift på förhand, eftersom vissa tandskador upptäcks först när tandstenen är borttagen och vi röntgar tänderna. Tandröntgen ingår alltid i priset.

På Jennyhill Djurklinik brukar vi göra en munundersökning i samband med bokad tid för tandsanering, tillsammans med djurägaren. Vi tittar då i munnen på ditt djur och gör en uppskattning av hur mycket som behöver åtgärdas och kan då ge en ungefärlig prisuppgift.

Man kan även boka en enskild tid för munundersökning där man sedan på plats kan boka en tid för tandsanering.

Ring 0435-481130 för att boka tid för tandsanering eller en munkoll.

Hur går det till?

Vi vill hålla hög kvalité på vår tandvård. Därför sövs djuren med säker gasnarkos, en narkossköterksa övervakar djuret under narkosen, tandåtgärderna görs av veterinär, och tandröntgen ingår alltid i priset.

Vår tandvårdsavdelning har den senaste utrustningen. En digitalröntgen avsedd för tänder avslöjar den minsta defekt på en tand. På många kliniker utförs så kallade ”munsaneringar”, d.v.s. att endast tandsten tas bort.  För att göra en fullständig tandundersökning krävs det dock att tänderna röntgas, eftersom många tandsjukdomar inte syns på tänderna och bara kan upptäckas med hjälp av tandröntgen.

Vi tar bort tandsten med ultraljud och putsar därefter tänderna så att de är riktigt rena. Vi inspekterar tänderna för eventuella hål eller andra defekter. Behöver en tand dras gör vi det med försiktighet så att ingen rotrest blir kvar och orsakar problem, vi röntgar efteråt för kontroll. Behöver en tand rotfyllas eller annat mer komplicerat har vi tandspecialist Susanne Andersson här som konsult. Ditt djur ligger i narkos under behandlingen och vi har fullständig övervakning. På äldre djur rekommenderar vi ett blodprov före narkos.