Kirurgi Hund Helsingborg

Jennyhill djurklinik är en liten specialistklinik på landet, med stora resurser. Vi har lång erfarenhet och mycket kompetens inom veterinärmedicin tack vare Sune Jerre och Elisabeth Ängeby, som tillsammans har över 50 års erfarenhet från djursjukvård på stora djursjukhus. Vår specialistinriktning är ortopedi och kirurgi.

Av Sveriges ca 2500 veterinärer är det endast 15 stycken som är specialister steg 2 inom kirurgi. En av dessa 15 är Sune Jerre på Jennyhill Djurklinik, och det är vi mycket stolta över. Med sin specialistkompetens inom kirurgi och ortopedi får Sune ofta patienter remitterade från andra kliniker när specialisthjälp behövs.

För att bedriva god djursjukvård krävs bra rutiner, med tränade team. För att utreda olika problem som djuren har, använder vi den s.k. problem-orienterade utredningsgången. Vi undersöker djuret  ihop med djurägaren och journalför våra fynd ihop med djurägaren. För varje problem finns en förberedd utredning. För att undersöka oroliga patienter krävs inbland lugnande medel. Behandlingen bestäms i samråd med djurägaren och är specifik för varje problem som patienten har. Diskussionen med kunden avgör vilken behandling djuret får.

Vi har utvecklade rutiner för att handha akutfall av alla typer och vi jobbar med att alltid ge djuren bästa möjliga smärtlindring.

Våra kirurger använder de modernaste och bästa teknikerna t.ex. titthålskirurgi, laserkirurgi och neurokirurgi med mikroinstrumentering. Våra kirurger tillhör landets mest erfarna på ledkirurgi och ryggkirurgi.

Vänd er till Jennyhill djurklinik om ert djur har akuta eller kroniska problem med hältor och förlamningar.

För att ge bästa vård är det viktigt med återbesök och rehabilitering. Givetvis träffar ni även opererande veterinär vid återbesök.