Specialistkompetens

I Sverige har djursjukvården utvecklats kraftigt under de 30 år som Sune Jerre och Elisabet Ängeby varit verksamma. 1983 blev Sune Jerre legitimerad veterinär och 1986 blev Elisabet Ängeby legitimerad veterinär. Under 1980 talet var Sune Jerre ansvarig för fortbildningen inom Sveriges Veterinärmedicinska sällskaps smådjursutbildning, han tränades under denna tid på Strömsholms Regiondjursjukhus och hade förmånen att besöka flera universitet i USA. 1990 -1992 var Sune Jerre konsult i kirurgi på Veterinärhögskolan i Uppsala. Elisabet Ängeby utbildades i Skara och därefter vid Blå Stjärnans Regiondjursjukhus i Göteborg. När specialistkompetens inom Smådjurssjukvården etablerades 1992 erhöll både Sune Jerre och Elisabet Ängeby denna kompetens.

Vi har båda fortsatt besöka internationella kurser världen över samt fortbildat oss vid universitet i USA. Elisabets specialintresse har varit anestesi och intensivvård, men hon har hela tiden även utvecklat sin kirurgiska kompetens. Sune Jerre har kirurgi-inriktning (öron näsa hals , neurologi och ortopedi som specialintresse). Sedan 2006 är Sune Jerre en av 15 i Sverige med specialistkompetens steg 2 i kirurgi hos hund och katt.

Sune Jerre är en av 4 ortopeder inom NOVOS (Nordic veterinary Ortopedic society).

Både Sune Jerre och Elisabet Ängeby är aktiva i fortbildningen av svenska veterinärer både som föreläsare, kursgivare, arrangörer av internationella konferenser.

Vi vill vara den naturliga diskussionspartnern om smådjurssjukvård med kollegor och djurägare i Sverige.