Vaccination
(Pris reducerat vid vaccination av flera djur eller flera vaccin på ett djur)

Hund
DHPPi 520kr
Pi 520kr
Rabies 520kr
Herpes 897kr

Katt Tricat 520kr
Ducat 520kr

Kanin Myxo-RHD 870kr

Besiktning+chip+vacc valp/kattunge 956kr
Besiktning vuxet djur>5 månader 652kr
ID märkning Chip hund/katt 508kr

Avmaskning inför resa 351kr
Patella eller Hjärtintyg 514kr

EU Pass 715kr EU Pass+rabies 1235 kr
EU Pass+vac+rabies 1605 kr

HD+AD röntgen SKK 2783kr
HD eller AD röntgen SKK 2381kr

Kastration hankatt 864kr
Kastration hankatt + vacc + chip 1333kr

Kastration honkatt 1495kr
Kastration honkatt + vacc + chip 1948kr

Kastration hanhund 1-30 kg 4286kr
Kastration hanhund 30-50 kg 4625kr
Kastration hanhund 50+ kg 4865kr

Kastration tik/kryptorchid hanhund 0-30 kg 6791kr
Kastration tik/kryptorchid hanhund 30-50 kg 7270kr
Kastration tik/kryptorchid hanhund 50+ kg 7495kr

Tandsten hund inkl narkos från 3600kr
Tandsten hund inkl narkos, röntgen helmun från 4640kr
Tandsten katt inkl narkos från 2800kr
Tandsten katt inkl narkos, röntgen helmun från 4020kr
(OBS! Priset kan påverkas beroende på mängd tandsten ev tand extration mm, fråga gärna vid besöket)

Mjölktänder 1-2 st inkl narkos 3800kr
Mjölktänder 3-6 st inkl narkos 5500kr
Mjölktänder 7 st och > inkl narkos 6900kr

Dräktighet undersökning Röntgen (rek från dygn 52) 840kr
Ultraljud (rek från dygn 25) 856kr
Röntgen och ultraljud 1340kr

Progesterontest blodprov 1:a gången 975kr
därefter 688kr/test. 

Seniorkontroll med blodprov 2494kr