Häst

Jennyhill Djurklinik tar emot hästar för enklare åtgärder. Vi kan hjälpa till med t.ex. vaccinationer, enklare sårskador, gårdsbesiktning, recept på avmaskningsmedel mot uppvisande av träckprovsresultat, normalkastration unghingst, ögonskador.

Vi är seminstation varje år.

I år är våra seminveterinärer: Sune Jerre, Katarina Johansson och Elisabet Ängeby. Seminverksamheten sker i samarbete med Heliotrop AB, Helena Hugosson.

Prislista
Stationsavgift 2000kr
TAI semin inrikes 2200kr
TAI semin utrikes 3000kr
FAI semin in/utrikes 7000kr
Uppstallning box 200kr/dygn
Uppstallning fölbox 250kr/dygn
Betesgång 100kr/dygn

I stationsavgiften inkluderar besök under säsongen för insemination och undersökning för att förbereda insemination vid rätt tillfälle.

Vi undersöker ston måndag,onsdag och fredag mellan klockan 07:00-09:00. För att beställa sperma för insemination dag en efter.

Tillkommer avgift: seminavgift, för transportsperma (TAI) eller frusen sperma (FAI), för uppstallning eller bete, provtagning och för medicin. Alla priser exklusive moms.

Jennyhill stuteri är godkänt för inseminering av ston.

Kontakta seminansvarig Sune Jerre på 0723120056. Anmäl på Språngrulla.