Tandsten & tandsjukdomar hos katter

FORL- (Feline Odontoclastic Resorption Lesion) Forl är en av de vanligaste sjukdomar hos huskatter. Mer än hälften av katter äldre än 3 år har denna sjukdomen på minst en tand. Orsaken är okänd, vissa teorier föreslår metabolisk obalans eller autoimmun svar. Tandresorptioner finns mest ofta vid tandhalsen var tandköttet träffar tanden, sedan fortskrider vidare till den känsliga dentin. Vissa katter som drabbar visar ont när tanden är rörd , andra saliverar mycket, har dålig aptit och blödningar i munnen.

En noggrann systematisk munhåleundersökning på sövt djur är nödvändig för att upptäcka FORL. När veterinären misstänker FORL det är alltid viktigt att ta intraorala röntgenbilder för att bedöma terapin, vilken är tandextraxtion oftast.

Tandsten, Periodontit

Sjukdomen börjar när plack bildas rundt tänderna, det är en genomskinlig, mucinös vätska som innehåller celler, bakterier och börjar bildas redan 2 dagar efter munsaneringen. Om placken stannar kvar; kommer mineraler från fodret och bidrar till tandsten. Tandstenen ändrar munhålans pH och orsakar inflammation i tandköttet (gingivit). När periodontalsjukdomen inte blir behandlad fortsätter det att växa mer bakterier i munhålan som orsakar fickor vid tandhalsen och nedbrytning av käkbenet. I de börjande fall behandlas problemet med munsanering, vid mycket benresorption och mycket mobila tänder är behandligen tandextraktion. I de flesta fall kan man förhindra problemet med regelbunden tandborstning.