Att ta farväl av ett djur

Att fatta beslutet att låta ett djur somna in är inte lätt. Det är viktigt att man noga har tänkt igenom beslutet. Veterinärerna på Jennyhill finns alltid till hands för att ge stöd och råd om när det är dags att låta ett gammalt eller sjukt djur somna in, men det är alltid du som djurägare som måste ta det svåra beslutet. Friska djur avlivas inte innan samtliga möjligheter för omplacering har övervägts.

Hur går det till?

På Jennyhill Djurklinik gör vi alltid vårt bästa för för att den sista stunden för ditt djur ska bli så lugn och fin som möjligt.

Du anmäler att du har kommit i receptionen. Här får du skriva under ett papper på att du vill att ditt djur ska avlivas. Om du själv inte kan eller vill följa med till djurkliniken när djuret ska avlivas måste en fullmakt utfärdas. Denna kan skrivas ut här. Om ditt djur är livsförsäkrat ska du meddela att du vill ha ett livintyg. I receptionen får du också välja vad som ska hända med kroppen efter att djuret har somnat in. Läs mer om detta längre ned. Betalning görs innan avlivningen för att du som djurägare ska slippa göra det efteråt.

Vi har ett separat rum för avlivningar. I rummet brukar vi dämpa belysningen och tända levande ljus. Rummet har en egen utgång så att ni slipper gå ut genom väntrummet efter avlivningen. Du får själv välja om du vill vara med under avlivningen eller ej.

Vi börjar alltid med att ge djuret lugnande medel. Det tar cirka 10-15 minuter för att djuret ska bli trött. Vissa somnar helt, medan andra bara blir lite trötta. Katter som har ätit nyligen kan bli lite illamående av den lugnande sprutan.

På djuret läggs sedan en kanyl i ett blodkärl, oftast på frambenet. I denna kanyl ges sedan själva avlivningsvätskan. Avlivningsvätskan är en överdos av ett sömnmedel. Djuret kommer att somna djupare och djupare, och till slut så slutar hjärtat slå. Djuret känner ingen smärta av avlivningen. När avlivningsvätskan har sprutats in tar det bara ett par minuter innan individen är död. Ibland kan djuret dra några djupa andetag och ibland kan det rycka lite i muskler i samband med avlivningen. Alla djur kontrolleras noga av veterinär för att säkerställa att de är döda efter avlivningen, genom att lyssna efter hjärtljud.

Efter avlivningen får ni själva välja om ni vill sitta kvar en stund hos djuret, eller åka hem direkt.

Vad händer sedan?

Det finns tre alternativ att välja på efter avlivningen:

  1. Ta med kroppen hem och begrava. Djuret läggs i en vit kista och ni får ta med er ert djur hem igen. Kolla med kommunen där du bor om hur och var man får begrava djur. I Klippan finns en begravningsplats för smådjur utmed Bockastigen. Begravningsplatsen nås på 0435-146 86 eller 0435-128 13.

  2. Kremering med spridning i minneslund. Djuret kremeras tillsammans med andra djur och askan sprids i en minneslund i Höganäs (www.djurkrematoriet.se). Vi sköter all kontakt med djurkrematoriet. Djurkrematoriet hämtar djur hos oss ett par gånger per vecka. Djuret läggs i ett frysutrymme i väntan på kremering.

  3. Separat kremering. Djuret kremeras enskilt och ni får tillbaka askan i en urna efter ett par veckor. Vi ringer er när urnan har kommit tillbaka och ni hämtar då denna hos oss på kliniken.

 

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss så ska vi hjälpa dig på bästa sätt!

 

Ni når oss på 0435-481130 eller info@jennyhilldjurklinik.se