Laboratorium

I många fall krävs det att vi tar prover på ditt djur för att säkert kunna fastställa en diagnos. Att ha ett eget laboratorium, var vi får provsvaren direkt, är en stor tillgång för kliniken och gör utredningsarbetet både snabbare och mer effektivt. Oftast kan du som djurägare få provsvaren redan innan du går hem.

I vårt laboratorium kan vi analysera bl.a. blodprover, urinprover, cellutstryk, parasitundersökningar och bakterieodlingar. I blodproverna kan vi kontrollera bl.a. blodvärden, njur- och levervärden, infektionsbild, T4-nivåer och fästingsjukdomar.

Krävs det specialanalyser, t.ex. vävnads- och tumöranalyser eller resistensbestämning, så har vi goda kontakter till ett flertal ackrediterade labb i både Sverige och utomlands. Nu kör vi även progesterontest på tikar som ska paras i vårt egna laboratorium! Provet tas senast dag 12 i löpet och svaret fås inom en timme.